Akcija za uposlenike Ministarstva odbrane i pripadnike Oružanih snaga

ZiraatBank BH d.d. je pripremila posebne uslove finansiranja namijenjene cijenjenim klijentima – uposlenicima Ministarstva odbrane i pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, od kojih posebno izdvajamo

NENAMJENSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE

 • Kredit namijenjen za refinansiranje kreditnih obaveza, kao i za ostale namjene za koje nije potrebno dokazivati utrošak sredstava, sa nominalnom kamatnom stopom već od 2,49% (EKS 3,62%)* (fiksna kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja kredita)
 • Maksimalan iznos kredita do 50.000 KM, maksimalan rok otplate 10 godina

Informativni pregled anuiteta

Rok otplate/

Iznos u KM

2 godine

3 godine

5 godina

7 godina

10 godina

10.000,00

428

289

178

134

100

20.000,00

855

578

357

268

201

30.000,00

1.283

867

535

402

301

40.000,00

1.710

1.156

713

536

401

50.000,00

2.138

1.445

892

669

501

* EKS 3,62% je izračunata na iznos od 50.000,00 KM na rok otplate 60 mjeseci uz fiksnu nominalnu kamatnu stopu. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, troškovi pribavljanja izvještaja iz CRK i troškovi police osiguranja. Obrada kredita iznosi 0,50%.

STAMBENI I HIPOTEKARNI KREDITI

 • Stambeni krediti namijenjeni za kupovinu nekretnine/stambene jedinice i krediti uz hipoteku namijenjeni za finansiranje različitih potreba klijenata, po vrlo niskim kamatnim stopama uz odabir fiksne ili promjenjive nominalne kamatne stope već od 1,59%  (EKS 2,07%*)
 • Maksimalan iznos kredita u skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta
 • Stambeni krediti se ugovaraju sa rokom otplate do 25 godina, a hipotekarni do 20 godina

Informativni pregled anuiteta

Rok otplate/

Iznos u KM

5 godina

10 godina

12 godina

15 godina

20 godina

25 godina

50.000,00

867

455

407

345

287

247

70.000,00

1.214

638

569

483

402

346

100.000,00

1.735

911

813

690

574

495

200.000,00

3.470

1.822

1.627

1.380

1.149

989

300.000,00

5.205

2.732

2.440

2.070

1.723

1.484

*EKS 2,07% je izračunata na iznos od 300.000,00 KM na rok otplate 120 mjeseci uz promjenjivu nominalnu kamatnu stopu. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, troškovi pribavljanja CRK, troškovi osiguranja, trošak pribavljanja ZK i ostali troškovi konstituisanja hipoteke. Obrada kredita iznosi 0,50%

6 U 1 – NAJPOVOLJNIJA USLUGA 4,49 KM*  

 • Tekući račun i debitna kartica   
 • Prekoračenje po tekućem računu – overdraft
 • Kreditna kartica
 • Mobilno bankarstvo
 • Elektronsko bankarstvo
 • e-Računi

*Mjesečna cijena paketa 6 u 1 tokom promo perioda do 31.12.2023. iznosi 4,49KM