Ziraat sedmica štednje

Ziraat sedmica štednje - uštedite više


Cijenjeni klijenti,

31. oktobar je Svjetski dan štednje i tim povodom ZiraatBank je pripremila kampanju „Ziraat sedmica štednje – uštedite više“.

Prvih 50 klijenata koji u navedenoj sedmici otvore novi račun: dječija štednja ili račun uštede novca sa minimalnom sumom u iznosu od 1.000,00KM ćemo nagraditi bonusom u iznosu 50KM, na način da će Banka na novootvoreni račun oročenja uložiti bonus u iznosu 50KM!

Kampanja traje u periodu od 28.10. do 03.11.2020. godine

Uslovi:

Vrste štednje: dječija štednja i račun uštede novca

Minimalan iznos za uplatu depozita 1.000,00 KM 

Minimalan period oročenja za račun dječije štednje je 13 mjeseci, a za račun uštede novca je 36 mjeseci 

Ponuda redovnih fiksnih kamatnih stopa u skladu sa važećim Odlukama o kamatnim stopama na depozitne proizvode.

Bonus: 50,00 KM za prvih 50 klijenata. 

U slučaju prijevremenog raskida ugovora o štednji (dječija štednja i račun uštede novca), klijent gubi pravo na bonus i pripadajuću kamatu