Vrijednost EURIBOR-a

VRIJEDNOST EURIBOR-a

Vrijednost cijene EURIBOR-a koji Banka primjenjuje prilikom obračuna promjenljive kamatne stope.

Pregled šestomjesečnog EURIBOR-a (vrijednost baznog kamatnog indeksa) na datum 01/10/2019 Iznosit će -0,387%, a  koji će Banka primjenjivati od 01/11/2019 do 01/05/2020. godine.


NAPOMENA: 

*U slučaju da je vrijednost baznog kamatnog indeksa ( EURIBOR-a)  negativna, bazni kamatni indeks  će se pri obračunu tretirati kao  vrijednost “0“. 

  U slučaju da bazni kamatni indeks bude iznad 6%,  pri obračunu će se kao bazni kamatni indeks uzeti maksimalno 6%.