Štednja

ZiraatBank BH je pripremila posebnu akciju na depozite za stanovništvo BiH koje se nalazi sa boravkom u inostranstvu i to sa sljedećim uslovima:

PERIOD
VALUTAMAX IZNOSKAMATNA STOPA
12 MJESECI
KM/EUR200.000 KM/100.000 EUR
2,00%*
12 MJESECI
USD100.000 USD1,75%*

 *Efektivna kamatna stopa (EKS)je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi i izračunata je na maksimalne iznose depozita.


Kamatne stope za klijente sa mjestom prebivališta u BiH su navedene u sljedećoj tabeli:

PERIOD
VALUTAMAX IZNOSKAMATNA STOPA
12 MJESECI
KM/EUR100.000 KM/50.000 EUR
2,00%*
12 MJESECI
USD50.000 USD1,75%*

 *Efektivna kamatna stopa (EKS)je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi i izračunata je na maksimalne iznose depozita.

**Uslov: uz karticu Bankkart

Akcija se ne odnosi na postojeće depozite koje klijent ima u banci.