Rentna štednja

Rentna štednja namijenjena je klijentima koji žele štedjeti na unaprijed određeno razdoblje uz periodičnu isplatu kamate na uložena sredstva (glavnicu).

Rentnom štednjiom omogućena Vam je:

  • SIGURNOST, jer po isteku oročenja ostvarujete isplatu glavnice uvećanu za kamatu
  • ATRAKTIVNA KAMATNA STOPA ovisno o visini iznosa i roku oročenja
  • U slučaju prijevremenog zatvaranja štednje ne naplaćuje se NAKNADA za prijevremeno zatvaranje
  • Sredstva se mogu oročiti u KM, EUR ili USD

Pregled kamatnih stopa na rentnu štednju

RENTNA ŠTEDNJA U KM / EUR
PERIOD/IZOSNKSEKS*
30-89 DANA0.015%
0.015%
90-179 DANA0,05%0,05%
180-365 DANA0,20%0,20%
365-539 DANA0,65%0,65%
540-719 DANA0,80%0,80%
720-1095 DANA1,15%1,16%
1906  I VIŠE DANA1,25%1,26%

** EKS izračunata na iznos depozita 30.000,00 KM ili 30.000 EUR-a

Izražene su nominalne kamatne stope na godišnjem nivou, fiksne u periodu trajanja oročenja.

RENTNA ŠTEDNJA U USD
PERIOD / IZNOSNKSEKS*
30-89 DANA0.05%
0.05%
90-179 DANA0,05%0,05%
180-365 DANA0,15%0,15%
365-1095 DANA0,20%0,20%
1096 I VIŠE DANA0,25%0,25%

* EKS izračunata na iznos depozita 30.000,00 USD

Izražene su nominalne kamatne stope na godišnjem nivou, fiksne u periodu trajanja oročenja.