Račun uštede novca

Račun uštede novca je depozitni proizvod koji predstavlja oročenu štednju u KM i EUR valuti namijenjen fizičkim licima uz mogućnost naknadnih uplata sredstava u toku trajanja oročenja.

Prednosti

Fiksne i atraktivne kamatne stope,

Mogućnost naknadnih uplata sredstava u toku trajanja oročenja,

Karakteristike

Dugoročna štednja namijenjena Fizičkim licima,

Štednja se može ugovarati u KM i EUR valuti,

Minimalni iznos za ugovaranje štednje iznosi 100 KM / 50 EUR,

Maksimalan iznos na štednom računu je 200.000 KM / 100.000 EUR,

Raspolaganje sredstvima moguće nakon isteka ugovora.


 Štedni ulozi u visini do 50.000 KM osigurani su u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita putem Fonda za osiguranje depozita kod Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine (www.aod.ba).


Pregled kamatnih stopa

Štednja sa isplatom kamate po dospjeću depozita

Period oročenja za KM/EUR valutu
Nominalna kamatna stopa (NKS)
*Efektivna kamatna stopa (EKS)
3-5 godina
1,75%
1,71%
5-7 godina
1,90%
1,82%
7-10 godina
2,00%1,87%

*EKS izračunata je na iznos depozita 10.000,00 KM i na rokove od 4,6,8 godina.Efektivna kamatna stopa na oročenja zavisi od roka oročenja i ugovorenog roka obračuna. Prije oročavanja u poslovnici se može dobiti iznos efektivne kamatne stope.