POS

ZiraatBank Vam nudi mogucnost instaliranja POS terminala u Vašim prodajnim objektima. Naša banka Vam POS kao najbrže i najpogodnije rješenje.

Naš POS terminal je uredaj koji prihvata sve vrste VISA kartica (VISA Classic, VISA Electron, VISA Debit, VISA Plus) i EUROCARD/MASTERCARD (Eurocard / Mastercard, MAESTRO, Cirrus, Europay) kao i ostale vrste debitnih i kreditnih kartica.

Zahvaljujući jedinstvenom sistemu komunikacije, transakcije se autorizuju u veoma kratkom vremenu od 5 sekundi.

Da bi se omogućilo postavljanje POS terminala na prodajnom mjestu mora postojati najmanje jedna telefonska linija, po mogucnosti linija namjenjena za POS terminal. U slučaju da imate samo jednu liniju, Vaš telefonski aparat može biti priključen paralelno sa POS terminalom koji posjeduje specijalnu utičnicu za ove namjene. POS uređaj se može priljučiti i na vecinu PBX sistema koji pružaju mogućnost vanjske linije pri unošenju određenih brojeva.

Potrebna dokumentacija:

  • Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa.
  • Obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti
  • Kopija lične karte i CIPS prijavnice ili pasoša lica ovlaštenog za zastupanje