Poruka Predsjednika Uprave

 

Cijenjeni klijenti i poslovni partneri,

Naša banka dostigla je ukupnu veličinu aktive od 1,1 milijardu KM. Nastavili smo pružati efikasnu finansijsku podršku kompanijama koje posluju u različitim granama privrede, posebno poljoprivrede, MSP-a i pojedincima.

ZiraatBank BH je subsidijarno lice T.C. Ziraat Bankasi koje je ujedno vlasnik 100 posto kapitala. Kao naš glavni dioničar čiji kompletan kapital pripada Republici Turskoj, T.C. Ziraat Bankasi je lider u bankarskom sektoru sa aktivom od 89 milijarde eura i dobiti od 1,3 milijarde eura. To što kao ZiraatBank BH iza sebe imamo jednu ovakvu svjetski respektabilnu bankarsku instituciju čini da se uvijek osjećamo snažno i sigurno. Trenutno raspolažemo mrežom od 32 podružnice/filijale i isturena šaltera kao i 66 bankomata. Sa uplaćenim kapitalom od 200 miliona, naša banka je postala druga banka u BiH po visini uplaćenog kapitala. Time smo omogućili da nam stopa adekvatnosti kapitala kao jedan od najznačajnijih pokazatelja finansijske strukture jedne banke, bude dosta viša od sektorskog prosjeka.

Uz našu ponudu kreditnih proizvoda, naš kreditni portfolio će nastaviti rasti uz zdrave i kvalitetne kredite. I dalje nastojimo restrukturirati sve poslovne procese naše banke u skladu sa savremenim bankarskim praksama. U okviru pristupa utemeljenog na načelima održivog rasta i održive profitabilnosti nastavljamo sa aktivnostima kojima nastojimo biti transparenta banka i povećati efikasnost unutar sektora putem procesa usklađenih sa modernim bankarskim praksama u kombinaciji sa snažnom strukturom kapitala. Iz tog razloga pozitivni rezultati su se već sada počeli realizirati, a efekti tih rezultata nastavit će rasti svakim danom.

Kao banka sa prvim inostranim kapitalom na bankarskom tržištu u BiH, mi već 22 godine doprinosimo ekonomskoj stabilnosti čitave zemlje. Kao dio Ziraat Grupacije, ozbiljno pristupamo svim investicijama, ne obazirući se previše na njihovo porijeklo, jer za nas su parametri održivosti i uspjeha važniji od zemlje iz koje investicija dolazi. Međutim, neminovno je da je mnogo lakše, sigurnije i brže realizirati investicije koje dolaze iz Turske uz pomoć ZiraatBank BH. Mi nikada nećemo odustati od ozbiljnih investicija, ali njih je nažalost veoma malo. To pokazuju i brojke, koje Tursku svrstavaju kao 11. zemlju po nivou direktnih stranih ulaganja u BiH, što može i mora biti mnogo bolje. Siguran sam da građani ove zemlje znaju koliko Turska ozbiljno vodi brigu o stabilnosti i napretku BiH.

Nastojat ćemo učvrstiti poslovne odnose sa postojećim partnerima i ponuditi klijentima širu i kompletniju paletu usluga sa kojima će biti zadovoljni. Prije svega, želimo zadovoljne klijente koji će u našoj banci naći partnera za uspješno poslovanje. To je strategija Banke za naredni period.

Mi smo uvijek tu da pomognemo i organiziramo radne grupe stručnjaka iz Turske sa čelnicima institucija koje reguliraju i kreiraju bankarski sistem u FBiH. 

Banka ima na raspolaganju dvije kreditne linije Republike Turske. Prvih 50 miliona eura predstavlja kreditnu liniju namijenjenu za podršku povratničke populacije i održivosti biznisa, koji će obezbijediti nova radna mjesta. Druga kreditna linija u iznosu od 50 miliona eura namijenjena je za podršku malim i srednjim preduzećima i razvoju ekonomije BiH kao cjeline. 

Zahvaljujući snazi i iskustvu koje posjeduje turski bankarski sistem, naša banka imala je vodeću ulogu u razvoju bankarskog sistema BiH. Naša banka je, u prvim poslijeratnim godinama, imala vodeću ulogu u pokretanju i razvoju platnih sistema, najosnovnije funkcije finansijskog sistema. Također, prvi smo plasirali kreditne kartice na tržište BiH. 

Bankarski sektor u BiH je uređen, siguran i likvidan finansijski sistem. Regulative su koncizne i jasno uređuju sve segmente poslovanja. Ovo je ujedno najrazvijeniji i najstabilniji sistem u državi, o čemu govore i najviše prosječne plaće. Međutim, to je mač sa dvije oštrice, jer kao bankar, mišljenja sam da drugi sektori trebaju da prate bankarski sistem. Naš bankarski sistem će, uprkos pojedinim problemima, nastaviti da se razvija i jača kao sektor koji je na osnovu svojih procedura i rezultata već usklađen sa standardima EU.

Želim da u ZiraatBank BH vide svog partnera, prepoznaju stabilnost i primijete promjene na kojima radimo, a sve sa jednim ciljem, da budemo “Više od banke” svojim klijentima. Još jednom pozivam klijente da više komuniciraju sa nama, kritikuju nas, pohvale kada to zaslužimo. Mi kao ZiraatBank BH nikada nećemo odustati od svoje misije da budemo jedan od stubova i generator razvoja BiH kao cjeline.

Ovo je lijepa zemlja i mi kao ZiraatBank BH zaista vjerujemo da vrijedi ostati, ulagati i boriti se za budućnost generacija koje dolaze.