Otvorena štednja

Jedan od oblika štednje koji spada među najjednostavnije načine je otvorena štednja. Broj dana štednje birate Vi. To je oblik štednje koji daje mogućnosti dodavanja novca na postojeći ulog, te u slučaju potrebe podizanje djelimičnog iznosa bez prekidanja postojećeg ugovora o štednji. Idealan je model dječije štednje.

Otvorena štednja omogućava Vam:

  • Besplatno otvaranje računa,
  • Novac možete polagati na račun kad god to želite,
  • Novac se može podići u bilo kojoj filijali.
  • Račun možete otvoriti u KM ili stranoj valuti bez minimalnog uloga

Pregled kamatnih stopa na otvorenu štednju

PERIOD/VALUTA
BAMEKSEUREKSUSDEKS
31-90 DANA0,03%0,03%
0,03%
0,03%
0,05%
0,05%
91-180 DANA0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,05%
0,05%
181-365 DANA0,35%
0,35%
0,35%
0,35%
0,05%
0,05%
366-540 DANA0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,10%
0,10%
541 DANA I VIŠE0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,10%
0,10%

* EKS izračunata na iznos depozita 30.000,00 KM, odnosno 30.000,00 EUR, odnosno 30.000,00 USD

Izražene su nominalne kamatne stope na godišnjem nivou, fiksne u periodu trajanja oročenja.