Dječija štednja

Proizvod banke namjenjen maloljetnim licima do navršenih 18 godina.

Osim mogućnosti da uštedite novac koji će vašem dijetetu biti potreban za budućnost, štednjom u našoj Banci pomažete dijetetu da od najranijeg uzrasta nauči da štedi i odgovorno raspolaže novcem.

Dječija štednja vam omogućava:

  • Besplatno otvaranje računa,
  • Novac možete polagati na račun kad god to želite,
  • Račun možete otvoriti u KM ili EUR valuti bez minimalnog uloga

Pregled kamatnih stopa na dječiju štednju

 PERIOD / VALUTANKSEKS
13 MJESECI1,0%1%
24 MJESECI1,20%1,2%
36 MJESECI1,50%1,48%
48 MJESECI1,60%1,56%
60 MJESECI1,70%1,64%
72 MJESECI1,80%1,72%
84 MJESECI1,90%1,8%
96 MJESECI2,0%1,87%

EKS izračunata na iznos depozita 30.000,00 KM ili 30.000 EUR-a

Izražene su nominalne kamatne stope na godišnjem nivou, fiksne u periodu trajanja oročenja.