Akcijski Stambeni Krediti

Akcija stambenih i hipotekarnih kredita

Ziraat rata otvara vrata

  • Već od NKS 2.49% (EKS 2.89%)*
  • Za periode otplate do 15 godina možete birati fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu**
  • Maksimalan iznos kredita u skladu sa kreditnom sposobnosti klijenta
  • Stambeni krediti se ugovaraju sa rokom otplate do 25 godina 
Informativni pregled anuiteta stambenih/hipotekarnih kredita
Iznos kredita KM Rokovi otplate/Mjesečni anuiteti
5 godina 10 godina *** 15 godina *** 20 godina *** 25 godina ***
50.000 887 471 357 295 255
70.000 1.242 660 500 413 358
100.000 1.774 942 714 590 511
200.000 3.549 1.884 1.429 1.180 1.022


* EKS  izračunata na iznos od 300.000,00 na rok otplate 60 mjeseci uz fiksnu nominalnu kamatnu stopu. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, troškovi pribavljanja CRK, troškovi osiguranja i ostali troškovi konstituisanja hipoteke.

 ** Promjenjiva kamatna stopa vezana je za 6M Euribor.

 ***Rate su obračunate po promjenjivoj kamatnoj stopi.

Za više informacija o mreži naših poslovnica kliknite ovdje