Akcija stambenih kredita - Ziraat rata otvara vrata

Ziraat rata otvara vrata

•    Već od NKS 2.29% (EKS 2.70%)*
•    Za periode otplate do 15 godina možete birati fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu**
•    Fiksna kamatna stopa do 3 godine
•    Maksimalan iznos kredita u skladu sa kreditnom sposobnosti klijenta
•    Maksimalan rok otplate do 25 godina
•    Mogućnost odobravanja grace perioda za prvih 6 mjeseci otplate kredita, u kojem se plaća samo kamata na mjesečnom nivou
•    Naknada za obradu kredita: 0,50% od iznosa kredita
•    Naknada za administraciju kredita: za kratkoročne kredite 30,00 KM fiksno jednokratno unaprijed, za dugoročne kredite 3,00 KM mjesečno fiksno, naplaćuje se jednokratno unaprijed, minimalno 50,00 KM

Informativni pregled anuiteta stambenih kredita 

Iznos kredita KM                              Rokovi otplate/Mjesečni anuiteti 
                                  5 godina     10 godina     15 godina     20 godina     25 godina  
50.000                          883              467                352             290               250
70.000                        1.236             653                493             406               350
100.000                      1.765             933                705             579               500
200.000                      3.531           1.866             1.409          1.159            1.000

* EKS  izračunata na iznos od 300.000,00 KM na rok otplate 60 mjeseci uz promjenjivu nominalnu kamatnu stopu. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, troškovi pribavljanja CRK, troškovi osiguranja, trošak pribavljanja ZK i ostali troškovi konstituisanja hipoteke.

 ** Promjenjiva kamatna stopa vezana je za 6M Euribor.

 ***Rate su obračunate po promjenjivoj kamatnoj stopi.